»»عنوان خبر : رييس كل بيمه مركزي می گوید :
  -  تاريخ خبر : 1393/11/8   - تعداد بازديد : 23
»»عنوان خبر : بيمه گذاران مازاد پوشش اختياري جاني ومالي را جداگانه خريداري كنند
  -  تاريخ خبر : 1393/11/1   - تعداد بازديد : 35
»»عنوان خبر : قطر: بيمه گران خودرو به سيستم يكپارچه مديريت ترافيك ملحق شدند
  -  تاريخ خبر : 1393/10/27   - تعداد بازديد : 31
»»عنوان خبر : بزرگترين کلاهبرداري هاي صنعت بيمه در سال 2014
  -  تاريخ خبر : 1393/10/23   - تعداد بازديد : 49
»»عنوان خبر : بخشي از نتايج طرح ساماندهي و پالايش شبكه فروش بيمه اعلام شد
  -  تاريخ خبر : 1393/10/16   - تعداد بازديد : 66
»»عنوان خبر : دیدار با مدیر عامل محترم بیمه آسیا در محل انجمن صنفی
  -  تاريخ خبر : 1393/10/3   - تعداد بازديد : 136
»»عنوان خبر : زیان های ناشی از اجباری نکردن بیمه مسولیت
  -  تاريخ خبر : 1393/9/23   - تعداد بازديد : 120
»»عنوان خبر : مسائل مطرح شده با مدیرعامل بیمه آسیا درتاریخ 93/9/12
  -  تاريخ خبر : 1393/9/19   - تعداد بازديد : 181

آرشیو

خبرنامه 1

خبر نامه 2