»»عنوان خبر : گردهمایی نمایندگان استان تهران با مدیریت های فنی
  -  تاريخ خبر : 1393/12/26   - تعداد بازديد : 33
»»عنوان خبر : رتبه اول بيمه آسيا در گروه موسسات بيمه اي
  -  تاريخ خبر : 1393/12/25   - تعداد بازديد : 26
»»عنوان خبر : انتخاب چهره سال صنعت بيمه
  -  تاريخ خبر : 1393/12/20   - تعداد بازديد : 35
»»عنوان خبر : دیدار با معاون مدیر عامل محترم بیمه آسیا در محل انجمن صنفی
  -  تاريخ خبر : 1393/11/30   - تعداد بازديد : 93
»»عنوان خبر : ديوار کوتاه بيمه هاي بازرگاني در طرح نظام سلامت
  -  تاريخ خبر : 1393/11/26   - تعداد بازديد : 45
»»عنوان خبر : زنگ خطر برای صنعت بیمه
  -  تاريخ خبر : 1393/11/19   - تعداد بازديد : 85
»»عنوان خبر : هشدار بيمه مركزي به شركت هاي بيمه
  -  تاريخ خبر : 1393/11/13   - تعداد بازديد : 95
»»عنوان خبر : رييس كل بيمه مركزي می گوید :
  -  تاريخ خبر : 1393/11/8   - تعداد بازديد : 81

آرشیو

خبرنامه 1

خبر نامه 2