»»عنوان خبر : وزير دادگستري : نرخ ديه در سال جديد 150 ميليون تومان
  -  تاريخ خبر : 1393/1/30   - تعداد بازديد : 23
»»عنوان خبر : نمايندگي يک بيمه خارجي در ايران آغاز به کار کرد/ بيمه خارجي دوم در راه
  -  تاريخ خبر : 1393/1/27   - تعداد بازديد : 23
»»عنوان خبر : انتشار كتاب اصول بيمه 2 با عنوان بيمه هاي اموال و مسئوليت
  -  تاريخ خبر : 1393/1/18   - تعداد بازديد : 47
»»عنوان خبر : صنعت بيمه در سايه تدوين و تصويب قوانين تخصصي شكوفا مي شود
  -  تاريخ خبر : 1393/1/16   - تعداد بازديد : 26
»»عنوان خبر : 12سفراستاني مدير عامل بيمه آسيا
  -  تاريخ خبر : 1392/12/24   - تعداد بازديد : 44
»»عنوان خبر : اهميت نظام تشخيص صلاحيت حرفه‌اي در توسعه منابع انساني صنعت بيمه
  -  تاريخ خبر : 1392/12/19   - تعداد بازديد : 43
»»عنوان خبر : به کجا چنین شتابان
  -  تاريخ خبر : 1392/12/11   - تعداد بازديد : 88
»»عنوان خبر : درآمد 1230 میلیارد تومانی بیمه آسیا در 10 ماهه سال
  -  تاريخ خبر : 1392/12/6   - تعداد بازديد : 81

آرشیو