»»عنوان خبر : بازشدن بازار ايران، ارمغان بزرگي براي جامعه جهاني بيمه است
  -  تاريخ خبر : 1394/6/3   - تعداد بازديد : 14
»»عنوان خبر : اقتدار بيمه مركزي، اشراف اطلاعاتي بر صنعت بيمه است
  -  تاريخ خبر : 1394/5/25   - تعداد بازديد : 33
»»عنوان خبر : با بيمه شدن نفتکش‌ ها، فروش نفت ايران افزايش مي يابد
  -  تاريخ خبر : 1394/5/13   - تعداد بازديد : 53
»»عنوان خبر : تحميل عوارض سنگين بر بيمه ها با بحث توسعه صنعت بيمه سازگار نيست
  -  تاريخ خبر : 1394/4/25   - تعداد بازديد : 71
»»عنوان خبر : مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد
  -  تاريخ خبر : 1394/4/15   - تعداد بازديد : 122
»»عنوان خبر : احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه اي ضابطه مند
  -  تاريخ خبر : 1394/4/8   - تعداد بازديد : 105
»»عنوان خبر : رئيس كل بيمه مركزي: نظارت مهم ترين وظيفه و كاركرد بيمه مركزي است
  -  تاريخ خبر : 1394/4/7   - تعداد بازديد : 81
»»عنوان خبر : يک شرکت بيمه گر ترک در راه بازار بيمه ايران
  -  تاريخ خبر : 1394/4/7   - تعداد بازديد : 128

آرشیو

خبرنامه 1

خبر نامه 2