»»عنوان خبر : وضعیت سهام شرکت های بیمه در بورس
  -  تاريخ خبر : 1394/11/20   - تعداد بازديد : 2
»»عنوان خبر : انقلاب 25 ژانویه مصر و رشد صنعت بیمه
  -  تاريخ خبر : 1394/11/17   - تعداد بازديد : 12
»»عنوان خبر : بیمه آسیا رتبه اول گروه موسسات بیمه ای را کسب کرد
  -  تاريخ خبر : 1394/11/14   - تعداد بازديد : 18
»»عنوان خبر : بازشدن بازار ايران، ارمغان بزرگي براي جامعه جهاني بيمه است
  -  تاريخ خبر : 1394/6/3   - تعداد بازديد : 272
»»عنوان خبر : اقتدار بيمه مركزي، اشراف اطلاعاتي بر صنعت بيمه است
  -  تاريخ خبر : 1394/5/25   - تعداد بازديد : 281
»»عنوان خبر : با بيمه شدن نفتکش‌ ها، فروش نفت ايران افزايش مي يابد
  -  تاريخ خبر : 1394/5/13   - تعداد بازديد : 291
»»عنوان خبر : تحميل عوارض سنگين بر بيمه ها با بحث توسعه صنعت بيمه سازگار نيست
  -  تاريخ خبر : 1394/4/25   - تعداد بازديد : 274
»»عنوان خبر : مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد
  -  تاريخ خبر : 1394/4/15   - تعداد بازديد : 385

آرشیو

خبرنامه 1

خبر نامه 2