»»عنوان خبر : تحميل عوارض سنگين بر بيمه ها با بحث توسعه صنعت بيمه سازگار نيست
  -  تاريخ خبر : 1394/4/25   - تعداد بازديد : 37
»»عنوان خبر : مجمع عمومي عادي ساليانه بيمه آسيا برگزار شد
  -  تاريخ خبر : 1394/4/15   - تعداد بازديد : 80
»»عنوان خبر : احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه اي ضابطه مند
  -  تاريخ خبر : 1394/4/8   - تعداد بازديد : 72
»»عنوان خبر : رئيس كل بيمه مركزي: نظارت مهم ترين وظيفه و كاركرد بيمه مركزي است
  -  تاريخ خبر : 1394/4/7   - تعداد بازديد : 49
»»عنوان خبر : يک شرکت بيمه گر ترک در راه بازار بيمه ايران
  -  تاريخ خبر : 1394/4/7   - تعداد بازديد : 76
»»عنوان خبر : شرایط قرار دادهای درمان و عمرو حوادث نمایندگان و کارکنان
  -  تاريخ خبر : 1394/2/27   - تعداد بازديد : 542
»»عنوان خبر : قرار داد بیمه درمان همکاران نماینده در سال 94
  -  تاريخ خبر : 1394/1/25   - تعداد بازديد : 1469
»»عنوان خبر : الحاقيه بيمه نياز به مراجعه ندارد
  -  تاريخ خبر : 1394/1/22   - تعداد بازديد : 207

آرشیو

خبرنامه 1

خبر نامه 2